Get Adobe Flash player

postheadericon RODO

Szanowni Klienci!

Dbamy o prywatność Naszych Klientów i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r. Z tego powodu informujemy o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasnej 44, 57-200 Ząbkowice Śląskie (zwanym dalej ZGK Sp. z o. o.).

Dane kontaktowe

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować:
- poprzez adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- telefonicznie pod numerem: 74 8 151 182, 74 8 151 855
- pisemnie: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jasnej 44, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych w celach:
a. realizacji wykonywania zadań publicznych zleconych przez Gminę Ząbkowice Śląskie z siedzibą przy ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
b. realizacji zawartych umów lub zleceń w zakresie świadczonych usług
przez ZGK Sp. z o. o.,
c. zabezpieczenia pomieszczeń ZGK Sp. z o. o. przed włamaniem/kradzieżą – monitoring wizyjny.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych:
a. dla celu realizacji wykonywanych zadań publicznych zleconych przez Gminę Ząbkowice Śląskie z siedzibą przy ul. ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie – zgodnie z przepisami prawa,
b. dla celu realizacji zawartych umów lub zleceń w zakresie świadczonych usług przez ZGK Sp. z o. o. przez okres trwania umowy/zlecenia oraz przez okres nie krótszy niż 5 lat po ich zakończeniu/wygaśnięciu,
c. dla realizacji zabezpieczenia pomieszczeń ZGK Sp. z o. o. przed włamaniem/kradzieżą – monitoring wizyjny przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąca.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych osobowych:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

nowa taryfa ciepla 102022

maks-cena-ciepl

ceny-ciepla-rekompensata

PSZOK

pszok info

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 
Start RODO