Get Adobe Flash player

postheadericon ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

postheadericon 2 Modyfikacja ogłoszenia nr 557733 o zamówieniu - Roboty budowlane

 

postheadericon Modyfikacja ogłoszenia nr 557733 o zamówieniu - Roboty budowlane

 

postheadericon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 553290-N-2018

 

postheadericon OGŁOSZENIE nr 557733 O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

postheadericon OGŁOSZENIE nr 553290 O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 553290-N-2018 z dnia 2018-05-02 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ZGK Sp. z o.o.): „Rewitalizacja budynków mieszkalnych, ul. Krzywa 11, Kamieniecka 6 , Konopnickiej 2, Poprzeczna 6a, Proletariatczyków 4, 23,29, Rynek 32 w Ząbkowicach Śląskich.” Zadanie podzielone na 8 części: CZĘŚĆ I: „Rewitalizacja budynku przy ul. Krzywej 11 w Ząbkowicach Śląskich” CZĘŚĆ II: „Rewitalizacja budynku przy ul. Kamienieckiej 6 w Ząbkowicach Śląskich” CZĘŚĆ III: „Rewitalizacja budynku przy ul. Konopnickiej 2 w Ząbkowicach Śląskich CZĘŚĆ IV: „Rewitalizacja budynku przy ul. Poprzecznej 6a w Ząbkowicach Śląskich” CZĘŚĆ V: „Rewitalizacja budynku przy ul. Proletariatczyków4 w Ząbkowicach Śląskich” CZĘŚĆ VI: „Rewitalizacja budynku przy ul. Proletariatczyków 23 w Ząbkowicach Śląskich”. CZĘŚĆ VII: „Rewitalizacja budynku przy ul. ul. Proletariatczyków 29 w Ząbkowicach Śląskich”. CZĘŚĆ VIII: „Rewitalizacja budynku Rynek 32 w Ząbkowicach Śląskich”.

Więcej…

 

postheadericon ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA nr 545075 O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

postheadericon OGŁOSZENIE nr 549946 O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

postheadericon OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 545075 - Roboty budowlane

 

postheadericon Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe: Inspektor nadzoru inwestorskiego ul. Krzywa11, Ząbkowice Śląskie.

 

postheadericon OGŁOSZENIE nr 545075 O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

zgk-banner-projekt-ue-art

Projekt:

„Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Krzywa 11, Kamieniecka 6, Konopnickiej 2, Poprzeczna 6a, Proletariatczyków 4, 23, 29, Rynek 32 w Ząbkowicach Śląskich”

Celem nadrzędnym Projektu jest nadanie miastu Ząbkowice Śląskie nowej jakości funkcjonalnej, poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków do jego rozwoju. Osiągnięcie celu głównego realizowanego projektu przyczyni się do realizacji założeń konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i osiągnięcia celu szczegółowego jaki nakłada ww. priorytet: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

DOKUMENTACJA:

1. Ogłoszenie nr 545075 .pdf
2. SIWZ .pdf
3. Załącznik nr 1: Projekt umowy .pdf

Więcej…

 
Więcej artykułów…Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 
Start Zamówienia publiczne