Get Adobe Flash player
Reklama

zgk ue projekt banner72dpi

zgk-banner-projekt-ue2

zgk-banner-projekt-ue3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że: CZYTAJ WIĘCEJ

postheadericon AKTUALNOŚCI

postheadericon ZGK Sponsorem Dni i Nocy Krzywej Wieży

film-dinkw-2024-2

 

postheadericon Informacja 25-04-2024

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że dnia 04 maja 2024 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny. Zapraszamy od poniedziałku 6 Maja 2024r. od godziny 9:00 do 17:00

 

postheadericon Sprawozdanie z działań mających na celu osiągniecie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za 2023 rok

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1762) w złączniku publikujemy Sprawozdanie z działań mających na celu osiągniecie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za 2023 rok. 

 

postheadericon Poświąteczna zbiórka choinek 2024

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Ząbkowic Śląskich, Ząbkowickie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, że w najbliższym czasie na terenie Ząbkowic Śląskich będzie zorganizowana zbiórka „DRZEWEK BOŻONARODZENIOWYCH”. Choinki (bez dekoracji) należy wystawiać zgodnie z poniższym harmonogramem przed wiatami śmietnikowymi lub w miejscach, gdzie obecnie ustawione są pojemniki na odpady komunalne.

 

postheadericon Informacja 29-12-2023

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU, ZDROWIU LUB MIENIUW BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZGK SP. Z O. O. W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONU:

  • 31-12-2023 – TEL. 536 078 390
  • 01-01-2024 – TEL. 509 485 901
 

postheadericon Informacja 21-12-2023

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU, ZDROWIU LUB MIENIU W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZGK SP. Z O. O. W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH PROSIMY ZGŁASZAĆ POD NUMERAMI TELEFONU:

  • 23-12-2023 – TEL. 531 941 462
  • 24-12-2023 – TEL. 666 045 448
  • 25-12-2023 – TEL. 536 078 390
  • 26-12-2023 – TEL. 509 485 901
 

postheadericon Życzenia Świąteczne

Życzenia na stronę internetową

 

postheadericon Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej

Poniżej zamieszczamy informacje o wartości współczynnika Wpc nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczenia ciepła do odbiorcy końcowego.

 

postheadericon Wywóz odpadów wielkogabarytowych - Listopad, Grudzień 2023

 

postheadericon OD 1 LISTOPADA 2023 ROKU NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasnej 44 w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr OWR.4210.16.2023.22001.VI.MRK z dnia 9 października 2023 r. zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez nasze przedsiębiorstwo.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 445 z dnia 9 października 2023 r.

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ww. przedsiębiorstwo posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, ustalono, iż nasze przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zmianami).

Ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału. Udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, został przyjęty zgodnie z wnioskiem naszego przedsiębiorstwa, zapewniając ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo Energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od daty opublikowanie jej w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło.

Niniejsza, VI Taryfa dla ciepła, zostaje wprowadzona przez nasze przedsiębiorstwo do stosowania z odbiorcami od 1 listopada 2023 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż nowa taryfa dla ciepła nie wymaga dokonywania zmian w umowach zawartych z Odbiorcami. Ogłoszona, staje się integralną częścią obowiązującej umowy.

ZAŁĄCZNIK – TEKST VI TARYFY DLA CIEPŁA

 

postheadericon Wesołych Świąt Wielkanocnych 2023

PISANKI

 
Więcej artykułów…

nowa taryfa ciepla 102022

maks-cena-ciepl

ceny-ciepla-rekompensata

PSZOK

pszok info

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 
Start