Get Adobe Flash player

postheadericon STREFA PARKOWANIA


Bilety parkingowe należy nabyć w parkometrach.
Istnieje możliwość wykupienia abonamentu miesięcznego, półrocznego, rocznego.

Dowód dokonania opłaty należy umieszczać za przednią szybą na desce rozdzielczej wewnątrz pojazdu samochodowego, w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, co do ważności tego dowodu.

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia przez służby kontroli, opłata dodatkowa zostanie obniżona do kwoty 25 zł.

postheadericon Opłaty w strefie płatnego parkowania

1. Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania w Ząbkowicach Śl. w dni od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.00

 • Wysokość stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego wynosi 1,00 zł, za każde rozpoczęte 30 minut parkowania.

2. Wysokość abonamentów za parkowanie w strefie:

 • Miesięczny - 70,00 zł
 • Półroczny - 200,00 zł
 • Roczny - 400,00 zł
 • Półroczny za korzystanie z koperty - 2400,00 zł
 • Roczny za korzystanie z koperty - 4800,00 zł
 • Roczny dla mieszkańca strefy - 50,00 zł

3. Stawka zerowa dla parkujących w strefie:

 • Straż Miejska Ząbkowic Śląskich,
 • Służby pogotowia wodociągowego,
 • Służby pogotowia energetycznego,
 • Służby pogotowia gazowego,
 • Służby oczyszczania miasta,
 • Instytucje obsługujące przewóz osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, podczas wykonywania czynności statutowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi,
 • Osoby posiadające karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów,
 • Zakłady opieki zdrowotnej - tylko służbowe pojazdy samochodowe trwale oznakowane zewnętrznie nazwą i adresem zakładu opieki zdrowotnej,
 • Honorowi krwiodawcy w pobliżu stacji krwiodawstwa,
 • Innych podmiotów po uprzednim uzyskaniu karty parkingowej,

4. Opłatę za parkowanie należy wnieść bezzwłocznie, bez wezwania, w czasie nie dłuższym niż 5 minut licząc od chwili zajęcia miejsca postojowego. 

5. Ustala się opłatę dodatkową za nieuiszczenie opłaty za parkowanie:

 
Więcej artykułów…

nowa taryfa ciepla 102022

maks-cena-ciepl

ceny-ciepla-rekompensata

PSZOK

pszok info

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 
Start STREFA PARKOWANIA