Get Adobe Flash player

postheadericon CMENTARZ KOMUNALNY


Informacje dotyczące użytkowania cmentarza komunalnego w Ząbkowicach Śląskich:

 

postheadericon Wymiary miejsc pod groby

WYMIARY MIEJSC POD GROBY
ORAZ GŁĘBOKOŚĆ GROBÓW:

I. GROBY POJEDYNCZE

1. Grób ziemny:

 • dziecka do lat 6: - długość l ,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość l ,2 m;
 • pozostałe: - długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m;
 • urna: - długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m.

2. Grób murowany:

 • dziecka do lat 6: - długość 1,3 m, szerokość 0,7 m, głębokość 1,2 m;
 • pozostałe: - długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,2 m;
 • urna: - długość 0,6 m, szerokość 0,6 m, głębokość 0,7 m.


II. GROBY RODZINNE

3. Grób ziemny:

 • piętrowy na dwie trumny: - długość 2,0 m, szer. 1,0 m, głęb. 2,5 m;
 • poziomy na dwie trumny: - długość 2,0 m, szer. 1,8 m, głęb. 1,7 m;
 • poziomy na trzy trumny: - długość 2,0 m, szer. 2,8 m, głęb. 1,7 m.

4. Grób murowany:

 • piętrowy na dwie trumny: - długość 2,3 m, szer. 1,2 m, głęb. 2,1 m;
 • piętrowy na trzy trumny: - długość 2,3 m, szer. l ,2 m, głęb. 2,9 m;
 • poziomy na dwie trumny: - długość 2,3 m, szer. 2,6 m, głęb. 1,2 m;
 • na każdą następną trumnę: - o 1,3 m więcej dł. i głęb. bez zmian.
 • wielournowy: - długość 0,8 m, szer. 0.5 m, głębokość 0,7 m, mogą być większe lecz nie mogą przekroczyć wymiarów grobu murowanego pojedynczego.

UWAGA ! Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości    co najmniej 0,5 m i przejście to nie należy do żadnego z grobów.

 

postheadericon Cennik usług cmentarnych


Cennik usług cmentarnych

 

postheadericon Regulamin cmentarza


REGULAMIN UŻYTKOWANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

§ 1

1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego przy ulicy Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śląskich - jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

2.
W imieniu Gminy na podstawie odrębnej umowy ww. cmentarzem zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dalekiej 2 w Ząbkowicach Śląskich -zwany dalej Zarządcą.

3.
Godziny urzędowania Zakładu Gospodarki Komunalnej - od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 /z pominięciem dni świątecznych wypadających w tym okresie/.

4.
Przyjmowanie Interesantów oraz załatwianie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze Zarządcy w godzinach jego pracy wskazanych powyżej.

5.
Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku oraz opłat za wykonywanie usług cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącym załącznik nr l do niniejszego regulaminu.

6.
Cmentarz jest czynny całą dobę.

7.
Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

8.
Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona, a także instytucja do tego zobowiązana.

9.
Wszelkie nieczystości powstałe na terenie cmentarza (zwiędłe kwiaty, znicze itp.) należy składać wyłącznie do przeznaczonych na ten cel pojemników i kontenerów ustawionych i oznaczonych przez Zarządcę Cmentarza Komunalnego.

Więcej…

 

nowa taryfa ciepla 102022

maks-cena-ciepl

ceny-ciepla-rekompensata

PSZOK

pszok info

Naszą witrynę przegląda teraz 276 gości 
Start CMENTARZ KOMUNALNY CMENTARZ KOMUNALNY